Project Halle

- plaatsen van palissaden
- tuin onderverdelen in 7 kleine stadstuintjes
- verharding met dolomiet
- inzaaien van tuintjes

Onze projecten

Het Reizend Tuiniertje realiseerde reeds tal van tuinprojecten...

Maak onmiddellijk uw afspraak

Contact